Szczegóły

Tytuł artykułu

Aneks: Kwestionariusz do oceny podręcznika szkolnego – jego komponentów, funkcji i języka

Tytuł czasopisma

Język podręczników szkolnych w kontekście ich funkcji dydaktycznych

Rocznik

2023

Autorzy

Zakres

101-104

Wydawca

Warszawa: Polska Akademia Nauk

Data

2023.11.23

Typ

Aneks

Typ publikacji

Książka

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

eISBN 978-83-66847-58-3 ; ISBN 978-83-66847-57-6
×