Szczegóły

Tytuł artykułu

Model Polski 2050

Tytuł czasopisma

Raport Polska 2050

Numer

Raport Polska 2050

Wydawca

Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN

Typ zasobu

Ekspertyzy, opinie i raporty

Identyfikator

ISBN 978-83-61236-22-1
×