Details

Title

Agresja i przemoc w praktyce psychiatrycznej – uwarunkowania i konsekwencje

Journal title

Przemoc, agresja i obrona

Authors

Coverage

79-105

Publisher

Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu

Date

09.07.2024

Type

Artykuł

Publication type

Książka

Resource type

Publikacje zwarte

Identifier

ISBN 978-83-66847-77-4
×