Szczegóły

Tytuł artykułu

Kultura a agresja i przemoc w relacjach interpersonalnych i intergrupowych. Rozważania z perspektywy psychologii międzykulturowej

Tytuł czasopisma

Przemoc, agresja i obrona

Autorzy

Zakres

27-58

Wydawca

Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu

Data

09.07.2024

Typ

Artykuł

Typ publikacji

Książka

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN 978-83-66847-77-4
×