Details

Title

Kultura a agresja i przemoc w relacjach interpersonalnych i intergrupowych. Rozważania z perspektywy psychologii międzykulturowej

Journal title

Przemoc, agresja i obrona

Authors

Coverage

27-58

Publisher

Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu

Date

09.07.2024

Type

Artykuł

Publication type

Książka

Resource type

Publikacje zwarte

Identifier

ISBN 978-83-66847-77-4
×