Szczegóły

Tytuł artykułu

Rola informacji ekonomicznej i przewidywana dynamika zmian w social mediach do 2025 roku

Tytuł czasopisma

Skutki i zagrożenia cywilizacji informacyjnej

Rocznik

2023

Autorzy

Zakres

181-194

Wydawca

Komitet Prognoz PAN

Data

18.04.2024

Typ

Rozdział / Chapter

Typ publikacji

Książka

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN: 978-83-66847-63-7

Język

polski
×