Details

Title

Polityka zdrowotna unii europejskiej w obliczu działań klasyfikowanych jako walka informacyjna. Casus pandemii covid‑19

Journal title

Skutki i zagrożenia cywilizacji informacyjnej

Yearbook

2021

Authors

Coverage

159-179

Publisher

Komitet Prognoz PAN

Date

18.04.2024

Type

Rozdział / Chapter

Publication type

Książka

Resource type

Publikacje zwarte

Identifier

ISBN: 978-83-66847-63-7

Language

polski
×