Szczegóły

Tytuł artykułu

Rozdział 2. Teoria otwartego regionu społeczno-ekonomicznego i proces budowania planu regionalnego województwa

Tytuł czasopisma

Polska myśl urbanistyczna i planistyczna z okresu PRL-u i jej aktualność. Wybór esejów

Rocznik

2023

Autorzy

Zakres

27-37

Wydawca

Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2024.01.29

Seria

Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Typ

Rozdział / Chapter

Typ publikacji

Książka

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN 978-83-66847-68-2 ; eISBN 978-83-66847-69-9

Język

polski

Prawa

© Copyright by Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
×