Szczegóły

Tytuł artykułu

Planowanie przestrzenne i urbanistyka operacyjna wobec wyzwań i potrzeb transformacji energetycznej Warszawa,

Tytuł czasopisma

Planowanie przestrzenne i urbanistyka operacyjna wobec wyzwań i potrzeb transformacji energetycznej

Rocznik

2022

Autorzy

Zakres

1-10

Wydawca

Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2023.12.06

Seria

Policy Brief - KPZK ; Policy Brief 2022/5

Typ

Rozdział / Chapter

Typ publikacji

Raport

Typ zasobu

Ekspertyzy, opinie i raporty

Identyfikator

ISBN 978-83-66847-59-0 ; doi 10.24425/148381
×