Details

Title

Planowanie przestrzenne i urbanistyka operacyjna wobec wyzwań i potrzeb transformacji energetycznej Warszawa,

Journal title

Planowanie przestrzenne i urbanistyka operacyjna wobec wyzwań i potrzeb transformacji energetycznej

Yearbook

2022

Authors

Coverage

1-10

Publisher

Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2023.12.06

Series

Policy Brief - KPZK ; Policy Brief 2022/5

Type

Rozdział / Chapter

Publication type

Raport

Resource type

Ekspertyzy, opinie i raporty

Identifier

ISBN 978-83-66847-59-0 ; doi 10.24425/148381
×