Details

Title

Logopedics as science sensu largo vs. logopedics as science sensu stricto. Differential metalogopedic reflection

Journal title

Logopedia jako nauka Tom I - Przedmiot i metodologia badań

Yearbook

2023

Affiliation

Michalik, Mirosław : Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Katedra Języka Polskiego

Authors

Keywords

metalogopedics ; logopedics sensu largo ; logopedics sensu stricto ; epistemology of logopedics

Coverage

13-34

Publisher

Warszawa: Polska Akademia Nauk

Date

2023.11.22

Series

Logopedia jako Nauka

Type

Rozdział / Chapter

Publication type

Książka

Resource type

Publikacje zwarte

Identifier

ISBN 978-83-66847-56-9
×