Szczegóły

Tytuł artykułu

Programy i instrumenty finansowania inwestycji w zrównoważoną i innowacyjną mobilność

Tytuł czasopisma

Zielone finanse

Rocznik

2023

Autorzy

Słowa kluczowe

zielone finanse ; zagrożenia środowiska przyrodniczego ; ekonomiczne koncepcje rozwoju

Zakres

63-80

Wydawca

Warszawa: Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN,

Data

2023.05.12

Typ

Rozdział / Chapter

Typ publikacji

Książka

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN 978-83-66847-45-3

Język

polski

Prawa

© Copyright by Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN ; This edition © Polska Akademia Nauk
×