Szczegóły

Tytuł artykułu

Rozdział 19. Rola Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ochronie konsumentów na rynku usług finansowych

Tytuł czasopisma

Finanse osobiste

Rocznik

2022

Autorzy

Słowa kluczowe

finanse osobiste ; konsumpcja ; oszczędzanie ; inwestowanie ; budżetowanie i planowanie finansowe ; zarządzanie ryzykiem ; kredytowanie ; nadmierne zadłużenie ; upadłość konsumencka ; płatności detaliczne ; podatki osobiste ; sukcesja ; nowoczesne technologie ; robo-advice ; open banking ; regulacje konsumenckie ; ochrona konsumenta

Zakres

289-301

Data

2022.09.02

Seria

Finanse

Typ

Rozdział / Chapter

Typ publikacji

Książka

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN 978-83-66847-27-9
×