Details

Title

Българските литературноисторически концепции. Обръщение на проф. Михаил Неделчев към участниците в конференцията „Българистиката – нейните минали, настоящи и бъдещи измерения. Биографии, кръгове, институции” (Познан, 18-19 ноември 2019)

Journal title

Bułgarystyka – tradycje i przyszłość

Yearbook

2020

Authors

Publisher

Poznań: Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu,

Conference

Międzynarodowa Konferencja „Bułgarystyka – jej dawny, współczesny i przyszły wymiar. Biografie, kręgi, instytucje”, listopad 2019, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Date

2021.08.17

Type

Aneks

Publication type

Materiały konferencyjne

Resource type

Publikacje zwarte

Identifier

ISBN 978-83-63305-93-2

Pages

345-356

Language

polski
×