Szczegóły

Tytuł artykułu

Rozdział 3. Pogłębiona diagnoza problemów rozwojowych

Tytuł czasopisma

Studia nad obszarami problemowymi w Polsce

Rocznik

2020

Autorzy

Wydawca

Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Seria

Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Typ publikacji

Książka

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN: 978-83-63305-94-9

Strony

49-122
×