Details

Title

Emisja gazów cieplarnianych w Polsce – podstawowe kryterium działań naprawczych

Journal title

Zmiana klimatu - skutki dla polskiego społeczeństwa i gospodarki

Yearbook

2020

Authors

Publisher

Warszawa: Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN,

Date

2021.01.18

Publication type

Książka

Resource type

Książka

Identifier

ISBN 978-83-63305-98-7

Pages

119-137

Language

polski
×