Details

Title

Trzy powody, dla których rewolucja informacyjna wywołuje kryzys intelektualny

Journal title

Rewolucja informacyjna a kryzys intelektualny

Yearbook

2015

Authors

Coverage

13-24

Publisher

Warszawa: Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN,

Publication type

Książka

Resource type

Publikacje zwarte

Identifier

ISBN 978-83-8017-028-5
×