Szczegóły

Tytuł artykułu

Rozdział 5. Społeczne i gospodarcze funkcje o lokalnym zasięgu; rynek i pole dojazdów do pracy

Tytuł czasopisma

Małe miasta Polski północno-wschodniej. Lokalne areny zmian ludności i funkcji

Autorzy

Zakres

67-77

Wydawca

Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Seria

Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Typ publikacji

Książka

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN: 978-83-63305-82-6

Język

polski
×