Details

Title

Rozdział 5. Społeczne i gospodarcze funkcje o lokalnym zasięgu; rynek i pole dojazdów do pracy

Journal title

Małe miasta Polski północno-wschodniej. Lokalne areny zmian ludności i funkcji

Authors

Coverage

67-77

Publisher

Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Series

Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Publication type

Książka

Resource type

Publikacje zwarte

Identifier

ISBN: 978-83-63305-82-6

Language

polski
×