Szczegóły

Tytuł artykułu

Rozdział II. Włączenie społeczne – interesariusze i ich rola w procesie rewitalizacji

Tytuł czasopisma

Od rehabilitacji do włączenia społecznego - współczesne ujęcie procesów rewitalizacji

Rocznik

2019

Autorzy

Zakres

35-52

Wydawca

Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Seria

Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Typ publikacji

Książka

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN: 978-83-63305-75-8

Strony

153 ss.

Język

polski
×