Details

Title

Rozdział 3: Bariery zmian i wrogowie ładu przestrzennego

Journal title

Kryzys polskiej przestrzeni. Źródła, skutki i kierunki działań naprawczych

Yearbook

2020

Authors

Coverage

23-26

Publisher

Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Publication type

Raport

Resource type

Książka

Identifier

ISBN: 978-83-63305-83-3

Pages

40 ss.

Language

polski
×