Szczegóły

Tytuł artykułu

Rozwój zarządzania zasobami ludzkimi – w kierunku kapitału ludzkiego

Tytuł czasopisma

Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne

Rocznik

2019

Autorzy

Słowa kluczowe

zarządzanie kapitałem ludzkim ; zarządzanie zasobami ludzkimi ; kapitał ludzki ; rynek pracy ; nowe modele struktur organizacyjnych

Zakres

195-204

Wydawca

Polska Akademia Nauk

Data

2019.12.30

Typ publikacji

Rozdział

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN 978-83-63305-66-6

Strony

253 s.

Język

polski
×