Details

Title

Rozwój zarządzania zasobami ludzkimi – w kierunku kapitału ludzkiego

Journal title

Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne

Yearbook

2019

Authors

Keywords

zarządzanie kapitałem ludzkim ; zarządzanie zasobami ludzkimi ; kapitał ludzki ; rynek pracy ; nowe modele struktur organizacyjnych

Coverage

195-204

Publisher

Polska Akademia Nauk

Date

2019.12.30

Publication type

Rozdział

Resource type

Publikacje zwarte

Identifier

ISBN 978-83-63305-66-6

Pages

253 s.

Language

polski
×