Details

Title

Rozdział IV. Główne nurty krytyki ewaluacji polityki naukowej i innowacyjnej oraz sposoby jej doskonalenia na przykładzie wybranych krajów

Journal title

Ewaluacja w procesie tworzenia i realizacji polityki naukowej i innowacyjnej

Yearbook

2017

Authors

Coverage

303-384

Publisher

Polska Akademia Nauk, Komitet Naukoznawstwa PAN

Date

2017

Type

ISBN: 978-83-63305-46-8

Publication type

Rozdział

Resource type

Publikacje zwarte

Pages

390 s.

Language

polski
×