Details

Title

Wprowadzenie

Journal title

Raport Polska 2050

Numer

Raport Polska 2050

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN

Resource type

Ekspertyzy, opinie i raporty

Identifier

ISBN 978-83-61236-22-1

Pages

7-11
×