Szczegóły

Tytuł artykułu

Język zmarginalizowany. Komunikacja w epoce kodów i algorytmów

Tytuł czasopisma

Polszczyzna w dobie cyfryzacji

Rocznik

2020

Autorzy

Wydawca

Warszawa: Polska Akademia Nauk,

Typ publikacji

Książka

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN 978-83-63305-96-3

Strony

79-83
×