Details

Title

Wnioski - Polska 2050

Journal title

Raport Polska 2050

Issue

Raport Polska 2050

Publisher

Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN

Resource type

Ekspertyzy, opinie i raporty

Identifier

ISBN 978-83-61236-22-1
×