Szczegóły

Tytuł artykułu

Scenariusze rozwoju Polski do 2050 roku

Tytuł czasopisma

Raport Polska 2050

Numer

Raport Polska 2050

Wydawca

Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN

Typ zasobu

Ekspertyzy, opinie i raporty

Identyfikator

ISBN 978-83-61236-22-1
×