Details

Title

Polska a świat: Perspektywa 2050 r.

Journal title

Raport Polska 2050

Issue

Raport Polska 2050

Publisher

Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN

Resource type

Ekspertyzy, opinie i raporty

Identifier

ISBN 978-83-61236-22-1
×