Details

Title

Konflikt zbrojny jako forma strategii społecznej na Bliskim Wschodzie. Perspektywa archeologiczna

Journal title

Przemoc, agresja i obrona

Authors

Coverage

9-25

Publisher

Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu

Date

09.07.2024

Type

Artykuł

Publication type

Książka

Resource type

Publikacje zwarte

Identifier

ISBN 978-83-66847-77-4
×