Details

Title

Słowo wstępne

Journal title

Skutki i zagrożenia cywilizacji informacyjnej

Yearbook

2021

Authors

Coverage

7-8

Publisher

Komitet Prognoz PAN

Date

18.04.2024

Type

Contents

Publication type

Książka

Resource type

Publikacje zwarte

Identifier

ISBN: 978-83-66847-63-7

Language

polski
×