Details

Title

Rozdział 6. Skuteczne instrumentarium polityki przestrzennej. Komentarz do publikacji Jerzego Regulskiego, Marii Ptaszyńskiej i Ewy Kaźmierskiej

Journal title

Polska myśl urbanistyczna i planistyczna z okresu PRL-u i jej aktualność. Wybór esejów

Yearbook

2023

Authors

Coverage

81-92

Publisher

Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2024.01.29

Series

Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Type

Rozdział / Chapter

Publication type

Książka

Resource type

Publikacje zwarte

Identifier

ISBN 978-83-66847-68-2 ; eISBN 978-83-66847-69-9

Language

polski

Rights

© Copyright by Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
×