Details

Title

Stefan Angielski

Journal title

Stefan Angielski

Yearbook

2023

Authors

Coverage

1-148

Publisher

Biuro ds. Komunikacji i Informacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk

Date

2024.01.29

Series

Wybitni uczeni we wspomnieniach

Publication type

Książka

Resource type

Publikacje zwarte

Identifier

ISBN 978-83-66847-70-5
×