Szczegóły

Tytuł artykułu

Makroekonomiczne uwarunkowania finansowania systemu ochrony zdrowia – Kilka uwag w kontekście wyzwań systemu opieki zdrowotnej w Polsce – Polskie Zdrowie 2.0

Tytuł czasopisma

Makroekonomiczne uwarunkowania finansowania systemu ochrony zdrowia –Kilka uwag w kontekście wyzwań systemu opieki zdrowotnej w Polsce – Polskie Zdrowie 2.0 ; Policy Brief nr I.1

Rocznik

2023

Autorzy

Zakres

1-12

Wydawca

Wydział Nauk Medycznych Komitet Zdrowia Publicznego

Data

2024.01.18

Seria

Rekomendacje strategiczne na lata 2023-2027 ; Polskie Zdrowie 2.0

Typ

Ekspertyza

Typ publikacji

Ekspertyza

Typ zasobu

Publikacje zwarte
×