Details

Title

Makroekonomiczne uwarunkowania finansowania systemu ochrony zdrowia – Kilka uwag w kontekście wyzwań systemu opieki zdrowotnej w Polsce – Polskie Zdrowie 2.0

Journal title

Makroekonomiczne uwarunkowania finansowania systemu ochrony zdrowia –Kilka uwag w kontekście wyzwań systemu opieki zdrowotnej w Polsce – Polskie Zdrowie 2.0 ; Policy Brief nr I.1

Yearbook

2023

Authors

Coverage

1-12

Publisher

Wydział Nauk Medycznych Komitet Zdrowia Publicznego

Date

2024.01.18

Series

Rekomendacje strategiczne na lata 2023-2027 ; Polskie Zdrowie 2.0

Type

Ekspertyza

Publication type

Ekspertyza

Resource type

Publikacje zwarte
×