Szczegóły

Tytuł artykułu

Rozdział 5. Łączenie sfer strategicznego i regulacyjnego planowania przestrzennego. Przypadek relacji studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Tytuł czasopisma

Strategiczne planowanie przestrzenne a sfera regulacyjna planów

Autorzy

Zakres

67-84

Wydawca

Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2023.12.28

Seria

Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Typ

Rozdział / Chapter

Typ publikacji

Książka

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN: 978-83-66847-64-4 ; eISBN 978-83-66847-65-1

DOI

10.24425/148438

Język

polski

Prawa

© Copyright by Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
×