Details

Title

Rozdział 5. Łączenie sfer strategicznego i regulacyjnego planowania przestrzennego. Przypadek relacji studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Journal title

Strategiczne planowanie przestrzenne a sfera regulacyjna planów

Authors

Coverage

67-84

Publisher

Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2023.12.28

Series

Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Type

Rozdział / Chapter

Publication type

Książka

Resource type

Publikacje zwarte

Identifier

ISBN: 978-83-66847-64-4 ; eISBN 978-83-66847-65-1

DOI

10.24425/148438

Language

polski

Rights

© Copyright by Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
×