Szczegóły

Tytuł artykułu

Rozdział 2. Strategiczne planowanie przestrzenne w Polsce. Kluczowerozwiązania instytucjonalne i ich konsekwencje

Tytuł czasopisma

Strategiczne planowanie przestrzenne a sfera regulacyjna planów

Autorzy

Zakres

25-37

Wydawca

Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2023.12.28

Seria

Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Typ

Rozdział / Chapter

Typ publikacji

Książka

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN: 978-83-66847-64-4 ; eISBN 978-83-66847-65-1

DOI

10.24425/148438

Język

polski

Prawa

© Copyright by Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
×