Szczegóły

Tytuł artykułu

Strategie rozwoju województw: jak skuteczniej stawiać czoła rosnącym wyzwaniom? Warszawa,

Tytuł czasopisma

Strategie rozwoju województw: jak skuteczniej stawiać czoła rosnącym wyzwaniom?

Rocznik

2022

Autorzy

Zakres

1-8

Wydawca

Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2023.12.06

Seria

Policy Brief - KPZK ; Policy Brief 2022/4

Typ

Rozdział / Chapter

Typ publikacji

Raport

Typ zasobu

Ekspertyzy, opinie i raporty

Identyfikator

ISBN 978-83-66847-60-6 ; doi 10.24425/148382
×