Details

Title

Wstęp

Journal title

Język podręczników szkolnych w kontekście ich funkcji dydaktycznych

Yearbook

2023

Authors

Publisher

Warszawa: Polska Akademia Nauk

Date

2023.11.23

Type

Wstęp

Publication type

Książka

Resource type

Publikacje zwarte

Identifier

eISBN 978-83-66847-58-3 ; ISBN 978-83-66847-57-6
×