Details

Title

Representation of Knowledge in the Child’s Mind and Procedures for Logopedic Diagnosis

Journal title

Logopedia jako nauka Tom I - Przedmiot i metodologia badań

Yearbook

2023

Affiliation

Jęczeń, Urszula : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego

Authors

Keywords

cognitive representation ; schema ; script ; cognitive definition ; narrative ; logopedic diagnosis

Coverage

51-63

Publisher

Warszawa: Polska Akademia Nauk

Date

2023.11.22

Series

Logopedia jako Nauka

Type

Rozdział / Chapter

Publication type

Książka

Resource type

Publikacje zwarte

Identifier

ISBN 978-83-66847-56-9
×