Szczegóły

Tytuł artykułu

Logopedia jako nauka sensu largo a logopedia jako nauka sensu stricto

Tytuł czasopisma

Logopedia jako nauka Tom I - Przedmiot i metodologia badań

Rocznik

2023

Afiliacje

Michalik, Mirosław : Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Katedra Języka Polskiego

Autorzy

Słowa kluczowe

metalogopedia ; logopedia sensu largo ; logopedia sensu stricto ; epistemologia logopedii

Zakres

13-34

Wydawca

Warszawa: Polska Akademia Nauk

Data

2023.11.22

Seria

Logopedia jako Nauka

Typ

Rozdział / Chapter

Typ publikacji

Książka

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN 978-83-66847-56-9
×