Details

Title

Rozdział 9. Rola reguł salda budżetowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Polska na tle krajów Unii Europejskiej

Journal title

Finanse samorządowe

Yearbook

2023

Authors

Keywords

finanse lokalne ; samorząd terytorialny ; decentralizacja ; federalizm fiskalny ; autonomia finansowa ; daniny lokalne ; konkurencja podatkowa ; mechanizmy wyrównawcze ; stabilność finansowa ; dyscyplina fiskalna ; reguły fiskalne ; rozwój zrównoważony ; zielone finanse ; ryzyko płynności ; finanse szpitali samorządowych

Coverage

171-185

Publisher

Warszawa: Polska Akademia Nauk

Series

Finanse

Type

Rozdział / Chapter

Publication type

Książka

Resource type

Publikacje zwarte

Identifier

ISBN 978-83-66847-51-4
×