Szczegóły

Tytuł artykułu

Wędrówki ludów w Europie w czasach starożytności i średniowiecza

Tytuł czasopisma

Migracje – historia i teraźniejszość

Rocznik

2023

Autorzy

Zakres

9-33

Wydawca

Poznań: Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu,

Data

2023.05.22

Seria

Dwugłos Nauki

Typ

Rozdział / Chapter

Typ publikacji

Książka

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN 978-83-66847-46-0

Język

polski

Prawa

© Copyright by Oddział PAN w Poznaniu, Poznań 2023. All rights reserved
×