Details

Title

Programy i instrumenty finansowania inwestycji w zrównoważoną i innowacyjną mobilność

Journal title

Zielone finanse

Yearbook

2023

Authors

Keywords

zielone finanse ; zagrożenia środowiska przyrodniczego ; ekonomiczne koncepcje rozwoju

Coverage

63-80

Publisher

Warszawa: Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN,

Date

2023.05.12

Type

Rozdział / Chapter

Publication type

Książka

Resource type

Publikacje zwarte

Identifier

ISBN 978-83-66847-45-3

Language

polski

Rights

© Copyright by Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN ; This edition © Polska Akademia Nauk
×