Szczegóły

Tytuł artykułu

Współczesne wyzwania związane z kształtowaniem systemu planowania miejscowego

Tytuł czasopisma

Współczesne wyzwania związane z kształtowaniem systemu planowania miejscowego

Rocznik

2021

Autorzy

Zakres

1-23

Wydawca

Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju,

Seria

Policy Brief - KPZK ; olicy Brief 2021/3

Typ publikacji

Raport

Typ zasobu

Ekspertyzy, opinie i raporty

Identyfikator

ISBN 978-83-66847-22-4

Język

polski
×