Details

Title

Seminarium doktoranckie Towarzystwa Naukowego Płockiego. Geneza, przebieg działalności i efekty

Journal title

Społeczny ruch naukowy w procesie zmiany

Yearbook

2021

Authors

Coverage

117-127

Publisher

Warszawa: Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk,

Date

2023.03.16

Type

Rozdział / Chapter

Publication type

Książka

Resource type

Publikacje zwarte

Identifier

ISBN 978-83-66847-21-7

Language

polski

Rights holder

© The Authors, 2021 ; This edition © Polska Akademia Nauk
×