Szczegóły

Tytuł artykułu

Ortensio Lando e la sua raccolta de Le lettere di molte valorose donne

Tytuł czasopisma

Sulle orme di Ortensio Lando e altri studi

Rocznik

2022

Autorzy

Zakres

31-38

Wydawca

Roma: Accademia Polacca delle Scienze, Biblioteca e Centro di Studi a Roma,

Data

2023.02.02

Typ

Rozdział / Chapter

Typ publikacji

Książka

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN 978-83-66847-30-9

DOI

10.24425/143366

Język

włoski
×