Szczegóły

Tytuł artykułu

Rozdział 3. Klasyfikacje i porównania systemów planowania przestrzennego a kontekst prawny – przegląd literatury przedmiotu

Tytuł czasopisma

Perspektywa prawna i urbanistyczna w planowaniu przestrzennym. Wybrane zagadnienia

Rocznik

2022

Autorzy

Słowa kluczowe

environmental protection ; European spatial planning ; heritage protection ; law ; property ; spatial planning

Zakres

37-46

Wydawca

Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2022.11.29

Seria

Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Typ

Rozdział / Chapter

Typ publikacji

Książka

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN: 978-83-66847-40-8

Język

polski
×