Details

Title

Rozdział 3. Klasyfikacje i porównania systemów planowania przestrzennego a kontekst prawny – przegląd literatury przedmiotu

Journal title

Perspektywa prawna i urbanistyczna w planowaniu przestrzennym. Wybrane zagadnienia

Yearbook

2022

Authors

Keywords

environmental protection ; European spatial planning ; heritage protection ; law ; property ; spatial planning

Coverage

37-46

Publisher

Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2022.11.29

Series

Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Type

Rozdział / Chapter

Publication type

Książka

Resource type

Publikacje zwarte

Identifier

ISBN: 978-83-66847-40-8

Language

polski
×